СШ2 – Рачуноводство, 5. час: Евиденција одобрених попуста од добављача (каса сконто и бонификација)

Име предавача: Бојана Ђоровић

Предавања из стручних предмета 2020/21