СШ2 – Техничка физика, 2. час: Закон идеалног гаса

Предавач: Зорица Ђурић

Предавања из стручних предмета 2020/21