СШ2 – Оперативни системи, 6. час: Операције над процесима, комуникација између процеса, нити

Име предавача: Предраг Милетић, Бојан Јанићијевић

Предавања из стручних предмета 2020/21