СШ3 – Трговинско пословање, 14. час: Снабдевање продавнице робом – појам и задатак, начини снабдевања и документа

Предавач: Нада Ристић

Предавања из стручних предмета 2020/21