СШ3 – Регулисање и безбедност саобраћаја, 16. час: Активна и пасивна безбедност пута

Предавач: Саша Поповић

Предавања из стручних предмета 2020/21