СШ3 – Електрични погон и опрема у мехатроници, 7. час: Мотори једносмерне струје – мотори са оточном и сложеном побудом

Предавач: Данијела Алексић

Предавања из стручних предмета 2020/21