СШ4 – Организација превоза, 18. час: Прорачун броја возила за рад и броја превезених путника на градској линији

Предавач: Мирослав Станојевић

Предавања из стручних предмета 2020/21