СШ3 – Физичка хемија, 16. час: Топлотни ефекти хемијских реакција, Хесов закон

Предавач: Кристина Вукашиновић

Предавања из стручних предмета 2020/21