СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине, 18. час: Пројектовање технологије помоћу CAD/CAM система

Предавач: Тони Смиљанић

Предавања из стручних предмета 2020/21