СШ4 – Рачуноводство, 18. час: Евиденција расхода у трговини - финансијски, остали и ванредни расходи

Предавач: Слађана Живковић

Предавања из стручних предмета 2020/21