СШ2 – Техника продаје и услуга купцима, 14. час: Процес продаје робе у продавници, непосредна продаја

Име предавача: Љиљана Столески

Предавања из стручних предмета 2020/21