СШ1 – Здравствена нега, 2. час: Основни етички принципи, кодекс професионалног понашања, комуникација, чување медицинске тајне

Предавач: Веселинка Манојловић Станчић

Предавања из стручних предмета 2020/21