СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 29. час: Купац

Предавач: Гордана Вучковић

Предавања из стручних предмета 2020/21