СШ3 – Рачунарске мреже и интернет сервиси, 3. час: Врсте и карактеристике преносних медијума

Предавач: Слободан Ћурчић

Предавања из стручних предмета 2020/21