СШ2 – Повртарство: Морфологија и производња паприке

Предавач: Милка Драгишић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране