СШ4 – Основе хирургије: Асистирање ветеринару при хируршком захвату – царски рез

Предавач: Славица Живковић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране