СШ2 – Заштита биља: Примена лековитих биљака у заштити биља

Предавач: Милка Драгишић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране