СШ4 – Исхрана људи, основи прехрамбене технологије: Прехрамбени техничар – припрема за матурски испит

Предавач: Мирјана Ратковић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране