СШ2 – Пољопривредна техника: Орошивачи

Предавач: Јовица Савић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране