СШ4 – Болести животиња: Ветеринарски техничар – припрема за матурски испит

Предавач: Весна Васић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране