СШ3 – Породиљство: Вештачко осемењивање домаћих животиња

Предавач: Јасмина Мехић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране