СШ3 – Болести животиња: Болести горњих респираторних путева

Предавач: Жарко Угарковић

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране