СШ2 – Технологија воде: Дезинфекција воде

Предавач: Гордана Јованов

Стручни предмети – Пољопривреда, производња и прерада хране