ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Машине, алати и прибор за стругање

Предавач: Горан Пешић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање