ДО – Мерење и контрола квалитета: Мерење помичним кљунастим мерилом

Предавачи: Драгана Миросавић и Љиљана Танасић Лучић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање