ДО – Опасне материје: Обележавање амбалаже за превоз опасних супстанци ваздушним саобраћајем

Предавач: Јелена Обрадовић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање