ДО – Машински елементи: Опруге – општи појмови и подела

Предавач: Весна Обрадовић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање