ДО – Предузетништво: Функције менаџмента

Предавач: Соња Маравић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање