ДО – Безбeдност саобраћаја: Основни појмови о вештачењу саобраћајних несрећа

Предавач: Мирјана Николић Тадић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање