ДО – Електричне машине: Врсте машина једносмерне струје према начину побуђивања

Предавач: Марија Живановић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање