ДО – Увод у заваривање

Предавач: Грго Стантић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање