ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Глодање применом подеоног апарата

Предавач: Душан Маринковић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање