ОШ8 – Хемија, 11. час: Заступљеност метала у природи и њихова својства (обрада)

Име предавача: Снежана Каламковић

ОШ8 - хемија