ОШ8 – Хемија, 18. час: Соли - Комбиновани задаци (утврђивање)

Име предавача: Тања Крстић

ОШ8 - хемија