ОШ8 – Хемија, 50. час: Алкохоли и карбоксилне киселине, комбиновани задаци (утврђивање)

Предавач: Павле Машковић

ОШ8 - хемија