ОШ8 – Хемија, 49. час: Карбоксилне киселине и естри (утврђивање)

Предавач: Павле Машковић

ОШ8 - хемија