ОШ8 – Хемија, 38. час: Нафта и земни гас, полимери (обрада)

Предавач: Сунчица Гроздић

ОШ8 - хемија