ОШ8 – Хемија, 19. час: Добијање соли и физичка својства соли (обрада)

Име предавача: Данијела Тешић

ОШ8 - хемија