ОШ8 – Хемија, 22. час: Соли, стехиометријска израчунавања (утврђивање)

Предавач: Душко Митровић

ОШ8 - хемија