ОШ8 – Хемија, 45. час: Карбоксилне киселине, номенклатура, добијање (обрада)

Предавач: Саша Којадиновић

ОШ8 - хемија