ОШ8 – Хемија, 46. час: Хемијска својства карбоксилних киселина (обрада)

Предавач: Саша Којадиновић

ОШ8 - хемија