ОШ3 – Математика, 77. час: Множење и дељење троцифреног броја, једноцифреним, текстуални задаци (утврђивање)

Професор: Данка Тешић, Александар Сеничић, Горан Сеничић

Предавања за основне школе 2020/21