СШ2 – Биљна производња 1, 19. час: Соја – значај, морфологија, услови успевања и технологија гајења

Предавач: Милана Маринковић

Предавања за средње школе 2020/21