СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 6. час: Ортогоналне пројекције тачке на три равни

Име предавача: Игор Марцикић

Предавања за средње школе 2020/21