СШ1 – Техника продаје и услуге купцима, 2. час: Појам и подела трговине

Предавач: Сузана Трифуновић

Предавања за средње школе 2020/21