СШ2 – Конструкција и моделирање одеће, 26. и 27. час: Моделовање женских панталона (смер моделар одеће)

Предавач: Сабина Пећерић

Текстилство и кожарство - 2. разред