СШ2 – Конструкција и моделовање одеће, 30. и 31. час: Умножавање женских панталона /(смер: моделар одеће)

Предавач: Сабина Пећерић

Текстилство и кожарство - 2. разред