СШ2 – Конструкција и моделовање одеће, 32. и 33. час: Израда кројне слике за женске панталоне (смер моделар одеће)

Предавач: Сабина Пећерић

Текстилство и кожарство - 2. разред