СШ2 – Текстилни материјали, 33. и 34. час: Добијање, својства и употреба нетканог текстила (смер: моделар одеће)

Предавач: Мејрема Богућанин

Текстилство и кожарство - 2. разред