СШ2 – Конструкција и моделовање одеће, 19. и 20. час: Прерачунавање мера за женске панталоне и основна констр...

Предавач: Весна Радисављевић

Текстилство и кожарство - 2. разред